Телефон инфо

021/870-230

Имејл адреса

info@turizambeocin.com

Изаберите језик

ЈАВНИ ПОЗИВ За израду сувенира општине Беочин

11/01/2021

У циљу промовисања општине Беочин, њених аутентичних природних, културних, историјских и туристичких карактеристика, Центар
за културу, спорт и туризам општине Беочин објављује ЈАВНИ ПОЗИВ За израду сувенира општине Беочин
1. Сувенир треба да представља традицију, културну и материјалну баштину општине Беочин и да изражава аутентичне природне, културне, историјске и туристичке ресурсе општине.
2. Туристички сувенир треба да представља производ намењен туристичкој промоцији општине Беочин, различите материјалне вредности, који ће ценом бити прихватљив у продаји на слободном тржишту.
Сувенир треба да има употребну вредност, да буде стилски и естетски привлачан како би својим изгледом могао да задовољи уметничке и производне стандарде.
Сувенир мора поседовати елементе препознатљивости локалне средине и бити одраз традиције, културе, историјске и материјалне баштине општине Беочин.
Сувенир треба да буде лако препознатљив и визуелно пријемчив, а за његову израду се могу користити искључиво природни, стабилни и еколошки прихваљиви материјали ( нпр. керамика, глина, гипс,восак, камен, теракота, дрво, текстил, стакло, папир, биљке…)
3. Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица која испуне услове прописане Конкурсом.
Учествовање на Конкурсу је анонимно.
Аутор треба један примерак сувенира са шифром аутора да достави лично или путем препоручене пошиљке на адресу : Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин, Трг Цара Лазара 1, 21 300 Беочин са назнаком за „Сувенир општине Беочин“.
Рад се означава шифром на полеђини сваког сувенира, а уз рад се прилаже затворена коверта са означеном шифром и назнаком „аутор“ у којој су садржани подаци:
Назив сувенира
Означена шифра
Подаци о аутору (име, презиме, адреса, телефон, e- mail)
Кратак опис материјала
Поступак израде и паковања
Изражена јединична цена сувенира са ПДВ- ом
Изјава да је предложени рад оригинално идејно решење
Потпис аутора
Сваки учесник може конкурисати са више радова. У том случају, сваки рад мора бити достављен као посебна пошиљка са сопственом шифром и на начин утврђен овим Позивом.
Непотпуне, неблаговремене и нејасне понуде неће се разматрати.
4. Центар за културу, спорт и туризм општине Беочин ће основати Комисију за избор сувенира општине Беочин која ће вредновати : традиционалност и реалност решења, практичност и примењивост у свакодневној употреби, као и економску приступачност производа.
5. Најбољи радови ће бити награђени и то за 1.место : 15.000,00 динара, 2.место : 10.000,00 динара и за 3.место : 6.000,00 динара. Изабрани радови, поред оних награђених, ће бити и предмет даље промоције и продаје што ће се регулисати посебним Уговорима са учесницима конкурса. Аутори одабраних сувенира ће бити у обавези да снабдевају Центар сувенирима у потребним количинама, по ценама које ће бити умањене за 30 % у односу на ове из јавног позива.
6.Сви послати сувенири се неће враћати ауторима, већ остају у власништву организатора јавног позива.
7.Јавни позив је отворен од 01.12.2020. године до 15.01.2021. године.
Након завршетка Јавног позива и избора најбољих радова, сви примљени сувенири ће бити изложени јавности у просторијама Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин.Одлуку о избору најбољег сувенира Комисија ће донети најкасније 15 дана од затварања јавног позива.
Предајом радова аутори пристају на услове Јавног позива, на јавно излагање и публиковање рада.
Све додатне информације у вези са Јавним позивом заинтересовани могу добити од директорице Иване Бранков, тел. 021/ 870-230.
-------------------------
error1
fb-share-icon
Tweet 5
fb-share-icon20

ПОГЛЕДАЈТЕ ЈОШ ⇓

Да ли сте прочитали?

Рекреативна бициклистичка трка – најава

Рекреативна бициклистичка трка – најава

50 година Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин Субота, 10 април - 11 часова Рекреативна бициклистичка трка за све узрасте улицама Беочина Старт: паркинг испред ФК "Цемент" Циљ: Спортски...

Песниче народа мог

Песниче народа мог

Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин је и ове године организатор Смотре рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ на општинском нивоу. Републичка смотра се одржава по 52. пут у Ваљеву.Ова...

Позовите нас
Како до нас